Hakkımızda     
 
Özgür KAYA
ozgurkaya@sgkmevzuati.com
 
SGK Gecikme Cezası İndirimi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan gecikme cezası oranı % 2 olarak yeniden belirlenmiştir.

28 Nisan 2010 ÇARŞAMBA

                                                                                               Sayı:27565

BAKANLAR KURULU KARARI

            

1/3/2010 TARİHLİ VE 2010/260 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

KARAR

 

             MADDE 1 – (1) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan gecikme cezası oranı % 2 olarak yeniden belirlenmiştir.

             MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımını takip eden aybaşında yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 © sgkmevzuati.com