Hakkımızda     
 
Ali TEZEL
 
Ayrılan Memura İkramiye Geçmiş Dönemi Kapsamıyor

Memuriyetten ayrılıp, 3.5 yıldan çok prim ödeyip SSK, Bağ-Kur veya özel banka sandıklarından emekli olanlar ile 3.5 yıldan az prim ödeyip Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar için 5 Haziran'a kadar yeni bir düzenleme yapması gerekiyordu ve gerekli kanun teklifi TBMM'ye verildi

Memuriyetten ayrılıp, 3.5 yıldan çok prim ödeyip SSK, Bağ-Kur veya özel banka sandıklarından emekli olanlar ile 3.5 yıldan az prim ödeyip Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar için 5 Haziran'a kadar yeni bir düzenleme yapması gerekiyordu ve gerekli kanun teklifi TBMM'ye verildi

HABERTÜRK'ün ilk çıktığı Mart 2009 manşetlerinden birisi ikramiye müjdesi idi ve daha Resmi Gazete'de yayımlanmadan önce Anayasa Mahkemesi kararını yayımlamıştık. Ardından 10'dan fazla aynı konuyu dile getirmiş ve 5 Haziran 2010'a kadar sorunun çözülmesinin takipçisi olmuştuk.
Şimdi çözüm noktasında bir aşama daha kaydedildi ve 27 Mayıs 2010'da TBMM'ye verilen kanun teklifi ile ikramiye sorunu artık kanunlaşma yoluna girdi.Teklif metninin gerekçesine göre; "Kamu görevlilerine ödenecek emekli ikramiyelerini düzenleyen 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun'un 12'nci maddesinde geçen 'Son defa T.C. Emekli Sandığı'na tabi görevlerden ayrılan ve    ibaresi Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş, iptal kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir. İptal kararı 5/6/2009 tarihli ve 27249 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Buna göre iptal kararı 5/6/2010 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu iptal kararı üzerine meydana gelen boşluğu doldurmak üzere düzenleme yapılmaktadır."
Yapılan düzenleme ise soruna tam çözüm getirmemektedir, daha doğrusu geçmiş için bir şey yapmamaktadır.
MADDE 11- 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89'uncu maddesinin birinci fıkrası "Hizmet sürelerinin tamamı bu kanun ve/veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve GSS Kanunu'nun geçici 4'üncü maddesi kapsamında geçenlerden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan ya da toptan ödeme yapılan asker ve sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarların bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir. Son defa bu kanun veya 5510 sayılı Kanun'un geçici 4'üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasını gerektiren görevlerde çalışmakta iken emekliye ayrılan ve kendilerine mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun'un 8'inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara ise, bu kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle hizmet sürelerinin toplamı üzerinden bu madde hükümlerine göre emekli ikramiyesi ödenir. Mülga 2829 sayılı Kanun'un 12'nci maddesinin birinci fıkrasının birinci
cümlesi ile üçüncü fıkrasının son cümlesinin bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz." şeklinde değiştirildi.

GEÇİCİ MADDE ÇÖZÜMÜ GEREKİYOR

Yapılan yeni 2829'un 12'nci maddesi bundan sonra memuriyetten istifa eden, atılan veya ayrılanların SSK, Bağ-Kur veya yine Emekli Sandığı'ndan emekli olmaları halinde ikramiye ödenmesine yardımcı olacaktır ama geçmişte bu şekilde ayrılmış olanlara çözüm getirmemektedir. Zira, şu an da bile dava açıp ikramiyelerini mahkeme ile kazananlara eziyet edilmektedir. Mesela, okurlarımızdan Doğan Çağlayan 1983 yılında 24 yıllık memuriyetten sonra istifa edip bir müddet SSK'lı çalıştıktan sonra emekli olmuştur. Emekli Sandığı'na müracaatı üzerine ikramiye talebi reddedilince de tavsiyemiz üzerine idare mahkemelerinde dava açmış ve 2009 yılında da kazanmıştır.

ESKİ MEMURLAR MAHKEME YOLUYLA HAK ARAYACAK

Dava sonrası Emekli Sandığı (SGK) kendisine 1983 yılı rakamları üzerinden eski parayla 6 milyon 700 bin, yeni parayla 0.67 lira yani sadece 67 kuruş para ödemiştir. Yani, Emekli Sandığı hesaplamaları 1983 yılı rakamları ile yapmıştır. Bu sebeple, geçmişte bir şekilde ayrılanlar için geçici bir madde ile alınacak ikramiyelerin ödeme tarihindeki gösterge, katsayı ve özlük hakları rakamları dikkate alınarak ödenmesini temin edecek geçici bir maddeye mutlaka ihtiyaç var. Yoksa eski memurlar yine mahkemeler yoluyla haklarını temin etmek için devleti dava edecekler ve milyarlarca avukatlık ve dava masrafı ödenecektir.

Avukatlara eğitim programı başlıyor

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku gibi özel bir dalda dava almak ve konusunda uzmanlaşmak isteyen avukatlara, eğitim ve tarafımca düzenlenen, "Avukatlara Özel İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Sertifika Programı" 5 Haziran günü başlıyor. Alı Tezel, Prof. Dr. Müjdat Şakarve İhtiyarlık SGM Müdürü ve SGK Müfettişi Yunus Yelmen ile üç hafta sonu sürecek olan eğitimle ilgilenenler için: 0212 635 28 22 -0532 487 52 00 veya bilgi@nisandanismanlik.com

'Bakanın sözleri yanlış anlaşıldı'

"Madencinin geride bıraktıklarına verilecekler lütuf değildir" yazısından sonra Çalışma Bakanlığı Basın Müşaviri dostum Kayhan Ünal aradı ve Bakanın yanlış anlaşıldığını, madencilerin geride bıraktıklarına verilecek Sosyal Güvenlik haklarının lütuf olarak değil hatırlatma amacıyla söylendiğini belirtti. Başbakanlık tarafından ilk etapta gönderilen 10'ar bin lira ile aynı cümle içinde kullanıldığı için yanlış anlamaya yol açtığını söyledi.

2010 © sgkmevzuati.com