Hakkımızda     
 
Mustafa ÇAĞLAYAN
mustafacaglayan@sgkmevzuati.com
 
YAŞLILIK (KISMİ) EMEKLİ AYLIĞINA HAK KAZANMA ŞARTLARI NELERDİR?

Sizlere kısmi olarak emekli olabilmek için ne gibi şartları yerine getimemiz gerektiği hususunda kanunların değiştiği tarihleride göz önününde bulundurarak bilgilendirmeye çalışacağım.

YAŞLILIK (KISMİ) EMEKLİ AYLIĞINA HAK KAZANMA ŞARTLARI NELERDİR?

Sizlere kısmi olarak emekli olabilmek için ne gibi şartları yerine getimemiz gerektiği hususunda kanunların değiştiği tarihleride göz önününde bulundurarak bilgilendirmeye çalışacağım. 

08.09.1999 GÜNÜNDEN ÖNCE 4/a (SSK) OLARAK SİGORTALI İŞE GİRMİŞ OLANLARIN YAŞLILIKTAN (KISMİ) EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR? 

4/a (SSK)'dan sigortalı olmuş olanların, 3600-4500-5400 güne göre emeklilik şartları erkek ve kadın çalışanlarda, hizmet yılı ve günü aynı olmak ile birlikte yaş haddinde değişiklileri söz konusudur.

506 sayılı kanunun 81/c bendine göre yaşlılık (kısmi) aylığına hak kazanma koşulları aşağıdadır.

Erkeklerin 4/a (SSK)’lı olarak 3600 güne göre emeklilik şartları   

1.     15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olmak,

2.     3600 gün prim ödemiş olmak,

3.     Tablodaki yaş şartını yerine getirmiş olmak,

1. 23.05.2002 tarihinden önce yerine getirenler                         55 Yaşında

2. 24.05.2002-23.05.2005  tarihleri arasında yerine getirenler   56 Yaşında

3. 24.05.2005-23.05.2008  tarihleri arasında yerine getirenler   57 Yaşında

4. 24.05.2008-23.05.2011  tarihleri arasında yerine getirenler   58 Yaşında

5. 24.05.2011-23.05.2014  tarihleri arasında yerine getirenler   59 Yaşında

6. 24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler                        60 Yaşında

Soru = Umut bey 1976 doğumlu olup, 01.12.1996 tarihinde ilk defa malülük,yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiştir. 31.05.2009 tarihinde 3600 gün prim ödeme gün sayısının doldurmuştur. Umut bey kısmi olarak ne zaman emeklilik hakkını elde edecektir?

Cevap = Umut bey 24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında 3600 gün prim ödeme sayısını doldurmuştur. 15 yıllık sigortallık süresi ise 24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirmiştir. 23.05.2014 tarihinde 38 yaşında olması nedeniyle, 24.05.2014 tarihinden sonra 60 yaşında olacağından ötürü kısmi olarak emekli 60 yaşında olabilecektir.                              

Kadınların  4/a (SSK)’lı olarak 3600 güne göre emeklilik şartları

1.      15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olmak,

2.      3600 gün prim ödemiş olmak,

3.      Tablodaki yaş şartını yerine getirmiş olmak,

1. 23.05.2002 tarihinden önce yerine getirenler                           50 Yaşında

2. 24.05.2002-23.05.2005  tarihleri arasında yerine getirenler     52 Yaşında

3. 24.05.2005-23.05.2008  tarihleri arasında yerine getirenler     54 Yaşında

4. 24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler      56 Yaşında

5. 24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler                           58 Yaşında  

Soru = Sabriye hanım 1978 doğumlu olup, 10.04.1997 tarihinde ilk defa malülük,yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiştir. 31.01.2010 tarihinde 3600 gün prim ödeme gün sayısını doldurmuştur.Sabriye hanım kısmi olarak ne zaman emeklilik hakkını elde edecektir?

Cevap = Sabriye hanım 24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında 3600 gün prim ödeme sayısını doldurmuştur. 15 yıllık sigortalılık süresini ve yaş şartını 24.05.2011 tarihinden sonra yerine getireceğinden kısmi olarak 58 yaşında emekli olabilecektir.

Not=Sigortalıların kısmi yaşlılık aylığına hak kazanacağı kademeli yaş haddi, yukarıda belirtilen şartlardan (Kadın (50)/Erkek (55) yaş +15 yıl hizmet süresi+3600 gün prim gün sayısı) hangisi en son sağlanmış ise bunun sağlandığı tarihe göre emeklilik hesaplaması yapılmalıdır.

09.09.1999 – 30.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA 4/a (SSK) OLARAK SİGORTALI İŞE GİRMİŞ OLANLARIN YAŞLILIKTAN (KISMİ) EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR? 

5510 sayılı kanunun Geçici 9.maddesi 1.fıkrasına göre yaşlılık (kısmi) aylığına hak kazanma koşulları aşağıdadır.

Erkeklerin 4/a (SSK)’lı olarak 4500 güne göre emeklilik şartları

1-     25 yıllık sigortalı süresini tamamlamış olmak,

2-     4500 gün prim ödemiş olmak,

3-     60 yaşını doldurmuş olmak,

 koşuluyla yaşlılıktan (kısmi) emekli olabileceklerdir.

Kadınların 4/a (SSK)’lı olarak 4500 güne göre emeklilik şartları

1-     25 yıllık sigortalı süresini tamamlamış olmak,

2-     4500 gün prim ödemiş olmak, 

3-     58 yaşını doldurmuş olmak,

koşuluyla yaşlılıktan (kısmi) emekli olabileceklerdir.

01.05.2008 TARİHİNDEN SONRA 4/a (SSK) OLARAK SİGORTALI İŞE GİRMİŞ OLANLARIN YAŞLILIKTAN (KISMİ) EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR? 

5510 sayılı kanunun 28.maddesinin 2 ve 3.fıkralarına göre yaşlılık (kısmi) aylığına hak kazanma koşulları aşağıdadır.

Erkeklerin 4/a (SSK)’lı olarak 5400 güne göre emeklilik şartları

01.05.2008 tarihi ve sonrası 4/a (SSK) olarak sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanacaktır. Emeklilik yaşlarının tesbiti 5400 günü tamamladıkları veya tamamlayacakları zamana göre belli olur. 

 

5400 günü,

01.05.2008 ile 31.12.2035 tarihleri arasında tamamlayan erkekler 63 yaşında,  

01.01.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında tamamlayan erkekler 64 yaşında,

01.01.2038 gününden sonra tamamlayan erkekler için 65 yaşında,

geldiklerinde yaşlılıktan (kısmi) emekli aylığı bağlanır.

Kadınların  4/a (SSK)’lı olarak 5400 güne göre emeklilik şartları

01.05.2008 tarihi ve sonrası 4/a (SSK) olarak sigortalı olmuş veya olacak kadınlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanacaktır.  Emeklilik yaşlarının tesbiti 5400 günü tamamladıkları veya tamamlayacakları zamana göre belli olur.www.sskemekli.com 


5400 günü,

01.05.2008 ile 31.12.2035 tarihleri arasında tamamlayan kadınlar 61 yaşında,  

01.01.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında tamamlayan kadınlar 62 yaşında,

01.01.2038 ile 31.12.2039 tarihleri arasında tamamlayan kadınlar 63 yaşında,

01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında tamamlayan kadınlar 64 yaşında,

01.01.2042 tarihinden sonra tamamlayan kadınlar ise 65 yaşında,

geldiklerinde yaşlılıktan (kısmi) emekli aylığı bağlanır.   

Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında, 5400 prim gün sayısı şartını doldurduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.    

Ancak, 5400 prim gün sayısı, ilk defa 30/4/2008 (hariç) ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için 4600 gün, takip eden yıllarda da 5400 günü geçmemek üzere 100’er gün artırılmak suretiyle uygulanır.

Önemli= 4/a (SSK) sigortalıları için 5510/geçici 6-7. Fıkra (b) bendine göre aylığa hak kazanma koşulları aşağıdadır.

-         Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.05.2008 – 31.12.2008 tarihleri arasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61- Erkek 63 yaşında ve 4600 gün prim ödemiş olması halinde,

-         Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.01.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61 - Erkek 63 yaşında ve 4700 gün prim ödemiş olması halinde,

-         Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.01.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61 - Erkek 63 yaşında ve 4800 gün prim ödemiş olması halinde,

-         Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.11.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61 - Erkek 63 yaşında ve 4900 gün prim ödemiş olması halinde,

-         Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61- Erkek 63 yaşında ve 5000 gün prim ödemiş olması halinde,

-         Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61 - Erkek 63 yaşında ve 5100 gün prim ödemiş olması halinde,

-         Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61 - Erkek 63 yaşında ve 5200 gün prim ödemiş olması halinde,

-         Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61 - Erkek 63 yaşında ve 5300 gün prim ödemiş olması halinde,

-         Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.01.2016 ve sonrasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61 – Erkek 63 yaşında 5400 gün prim ödemiş olması halinde,

Yaşlılıktan (kısmi) aylık almaya hak kazanırlar.

 

Saygılarımla,

Mustafa Çağlayan

Sosyal Güvenlik Uzmanı

mustafacaglayan@sgkmevzuati.com

 

 

 

 

 

 

2010 © sgkmevzuati.com