Hakkımızda     
 
Mustafa ÇAĞLAYAN
mustafacaglayan@sgkmevzuati.com
 
Analık Halinde Çalışma Ve Süt İzni

Analık halinde çalışma ve süt (emzirme) izniyle ilgili düzenleme 4857 sayılı İş Kanunu’nun, 74. maddesinde belirtilir.

ANALIK HALİNDE ÇALIŞMA VE SÜT İZNİ HAKKINDA GEREKLİ BİLGİLER

Analık halinde çalışma ve süt (emzirme) izniyle ilgili düzenleme 4857 sayılı İş Kanunu’nun, 74. maddesinde belirtilir.

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 74. - Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.

Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.

Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.

İsteği halinde kadın işçiye, on altı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde on sekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

Kadın çalışanlar genellikle doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir raporunu sağlık durumu elverdiği sürece devlet veya SGK ile anlaşmalı özel hastanelerden almayı tercih etmektedirler.

Bazı işverenler veya işvereni temsil eden yetkililer kadın çalışana 32. haftada doğum raporunu alması konusunda baskı kurmaktadır. Yasada açık ve net ifade edildiği gibi kadın çalışan doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Doğumdan sonra bebekleri ile daha fazla vakit geçirebilmek anneler için daha önemlidir.

Süt izin yalnızca günlük olarak kullanabilmektedir. Fakat uygulama da görüldüğü üzere süt izinleri amacına uygun olarak kullanılmamakta ya da kullandırılmamaktadır. Çoğu zaman kadın çalışanlar bu izinleri haftalık ya da aylık olarak kullanırlar.

Büyükşehirlerde bu izinleri kullanmak oldukça zordur. Çalışan annenin 1,5 saatliğine çalıştığı yerden çıkıp dönmesi zor olmaktadır. Bu nedenle kadın işçiler izinlerini genellikle işe 1,5 saat geç gidip veya işten 1,5 saat erken çıkıp kullanması daha mantıklı olacaktır.

Süt izninin haftalık ya da aylık olarak kullandırılması yasaya aykırıdır. Fakat 4857 sayılı İş kanunu süt izninin yasaya uygun olarak kullandırılmaması halinde cezai yaptırım uygulanmaz.   

Kadın çalışana süt izni kullandırılmaz ya da yasal düzenleme içerisinde kadın çalışanın istediği şekilde kullandırılmaz ise ne olur?

İşte böyle bir halde kadın çalışan 4857 sayılı iş kanunu’nun 24. maddesine göre iş sözleşmesini kendisi fesih edebilir. Fesih nedeni haklı olduğu takdirde çalışan işverenden kıdem tazminatı ile birlikte ücret ve benzer haklarını talep edebilir.

Süt izni işverenin çalışan kadına sağlamış olduğu jest veya lütuf değil, kadın çalışanların yasadan doğan haklarıdır.

Çalışan anne “Süt izni” kullanımını işverene dilekçe ile bildirir. İşvereninde çalışan anneye “izin uygun” olduğuna ilişkin yazı vermelidir. Dilekçe ve yazı verilen bu iznin yasalara uygun bir biçimde verildiğinin kanıtı olarak kullanılacaktır. Çalışan anne bu izni bebek 1 yaşına gelinceye kadar kullanabilir.

Unutulmaması gerekir ki , “Süt İzni” çocuğun sağlığı için verilmiş bir izindir.

2010 © sgkmevzuati.com